معرفی روش نیلینگ و انکراژ وطراحی انکراژ برای پایدارسازی گودبرداری

چکیده:  با افزایش جمعیت در مناطق شهری عمق گودبرداری ها برای ساخت و سازها رو به افزایش است.برای اجرای گودبرداری های عمیق و نیمه عمیق نیازمند یک سیستم سازه ی نگهبان برای کنترل مقادیر جابجایی های گودبرداری ها هستیم.امروزه روش های متفاوتی برای اجرای سازه ی نگهبان گودبرداری ها وجود دارد که روش های سیستم نیلینگ و انکراژ از نظر اقتصادی و ایمنی از منا...

بیشتر بدانید!

مقایسه تحلیلی و عددی روش نیلینگ و راد خودحفار در طراحی و پایدارسازی گودها، مطالعه موردی: ایستگاه مترو دانشگاه تربیت مدرس شهر تهران

چکیده: سیستم نیلینگ (میلگردهای توپر) یکی از روش های پایدار سازی دیواره های گود در شهرهای بزرگ و پر جمعیت است. امروزه به دلیل استفاده موثر تر از زمان و کاهش هزینه های ساخت از روش دیگری بهنام راد خودحفار (میلگردهای توخالی) جهت پایدارسازی گودها بجای روش نیلینگ بهره می برند. در این پژوهش جهت شناخت رفتار گود به لحاظ استفاده از سیستم نیلینگ و راد خودحفار...

بیشتر بدانید!

استفاده از رویکرد تعادل حدی اصلاح شده جهت تحلیل و طراحی میکروپایل های پایدار کننده شیب ها

   چکیده:  هدف از استفاده از روش تکامل یافته بر مبنای رویکرد تعادل حدی و مقایسه نتایج حاصله با نتایج نرم افزارPLAXISکه مبتنی براصول المان محدود است، کاهش نقایص بیان شده در روش تعادل حدی با در نظر گرفتن معادلات سازگاری و در نظر گیری اثر تغییرمکانها در تعیین نیروهای بسیج شده در میکروپایل است. این موضوع باعث می شود که بر خلاف فرضیات روش...

بیشتر بدانید!

مقاوم سازی پی فونداسیون و دیوار به روش میکروشمع های درجا در برابر بار دینامیکی ناشی از انفجار

   چکیده:  دراین مقاله ابتدا به تشریح روش مقاوم سازی پی و دیوار با استفاده از میکروشمع های در جا پرداخته شده سپس به نحوه اجرای آن در کشور روسیه اشاره میشود و درادامه شیوه مقاوم سازی فونداسیون ها برحسب نوع پی و دیوارهای ساختمان ها پرداخته شدها ست از نتایج این روش می توان به میزان بهبود پارامترهای خاک در روش میکروشمع اشاره کرد.

بیشتر بدانید!

بررسی و تحلیل مقاوم سازی فونداسیون ساختمان مسکونی با استفاده از گزینه پی بندی به روش میکروپایل

   چکیده:  سازه های پی بندی به عنوان یک تکیه گاه و حائل اضافی برای فونداسیون یک سازه معرفی شده که نسبت به افزایش عمق یا افزایشمیزان باربری ساختمان از آن استفاده می شود اگر این حالت در مورد یک فونداسیون با قدرت باربری ناکافی انجام می شود پی بندیاصلاحی (ترمیمی) نامیده می شود عمیق کردن یا گسترش دادن فونداسیون به خاطر عمق سازه ی جدید همج...

بیشتر بدانید!

تعمیر و مقاوم سازی فونداسیون های صنعتی در زمان بهره برداری (مطالعه ی موردی: فونداسیون کوره ی ریفرمر مجتمع پتروشیمی خارگ)

   چکیده:  سازه ها و تاسیسات زیربنایی میبایست مرتبا پایش و در صورت نیاز تعمیر گردند. تعمیر این نوع سازه ها به خصوص در زمان بهره برداری با چالش های جدی مواجه میباشد، لذا طراحی و اجرای روش تعمیر مناسب از اهمیت زیادی برخوردار است. در این پژوهش، روش ژاکت بتنی جهت تعمیر فونداسیون کوره ی ریفرمر مجتمع پتروشیمی خارگ در زمان بهره برداری با دم...

بیشتر بدانید!

مطالعه و بررسی طرح های مقاوم سازی ساختمان های بتن آرمه

   چکیده: نیاز روز افزون انسان برای بهبود شرایط محیط زیست و گسترش فعالیت ها وی را به ساخت و ایجاد بنا وا می دارد که پاسخگو این احتیاج ها باشد در این بناها علاوه بر رفع نیاز های فیزیکی باید آسایش روانی و هماهنگی با محیط زیست نیر مورد توجه قرار گیرد بتن یکی از مصالح ساختمانی است مه با توجه به قابلیت های فراوان خود امروزه در صعنت ساختمان جای...

بیشتر بدانید!

بررسی مصالح نوین ساختمانی دیوار خشک Drywall در سازه های مدرن با رویکرد کاهش هزینه ساخت و مقاوم سازی در برابر زلزله

   چکیده:  کشور ایران، یکی از کشورهایی است که زلزله های بزرگ و ویرانگری را در کارنامه خود دارد. جهت مقابله با این پدیده ی طبیعی راهکارهای متعددی من جمله سبک سازی ساختمان ها پیشنهاد شده است. استفاده از اجزای غیر سازه ای سنگین و صلب باعث افزایش نیروهای وارده از جانب زلزله گردیده و تاثیر منفی بر رفتار لرزه ای ساختمان ها دارد، به طوری که...

بیشتر بدانید!

نقش ریزشمع ها در مقاومسازی و بهسازی فونداسیون ها

چکیده:  ریزشمع ها، شمع های حفاری و تزریق شده با قطر کوچک هستند که جهت تقویت پی ها و بهسازی خاک بکار می روند.محدودیت زمین های مناسب جهت احداث سازه های موردنیاز باعث پیدایش روش های فراوانی به منظور مقاوم سازی،بهسازی و تقویت شرایط طبیعی زمین شده است. در این راستا، استفاده از ریزشمع ها رویکردی است که با پیشرفت روزافزون همراه بوده و به جهت کاربردها...

بیشتر بدانید!
EnglishIran