بررسی تاثیر ستون سنگی در کاهش روانگرایی، افزایش باربری و کاهش نشست در سیستم ترکیبی شمع و ستون سنگی

 چکیده:  اجرای پروژه در مناطق با لرزه خیزی بالا و زمین های ماسه ای که دارای سطح آب زیرزمینی بالا هستند، خطر وقوع روانگرایی1 را به همراه دارد. برای جلوگیری از این پدیده می توان به بهسازی خاک با استفاده از روش های مختلف پرداخت. ستون سنگی2 به دلیل دانه ایی بودن امکان زهکشی را فراهم کرده و ظرفیت روان گرایی را کاهش می دهد. با این حال اگر بار ...

بیشتر بدانید!
EnglishIran