بهسازی خاک با استفاده از ستون های سنگی (مطالعه موردی منطقه بم)

 چکیده:  ستون های سنگی یکی از روش های بهسازی خاک می باشد که در سال های اخیر در نهشت های رسی خاک های ریزدانه مورد استفاده قرار گرفته است. در این تحقیق با استفاده از ستون های سنگی از نوع شفته آهکی در منطقه بم مطالعات مبسوطی انجام گرفت. در مورد تعیین مشخصات فیزیکی و مکانیکی خاک مورد استفاده آزمایش های متعددی انجام گردید و از نتایج آزمایش ها...

بیشتر بدانید!

مقایسه نتایج نشست فونداسیون بهسازی شده با ستون سنگی و شمع با استفاده از PlAXIS و شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی منطقه مکران)

   چکیده:  با افزایش روز افزون جمعیت و توسعه صنایع و مشکل کمبود زمین مناسب جهت احداث سازه های مورد نیاز موجب شده است تا انسان به استفاده از زمین‏های با کیفیت مهندسی پایین‏تر روی آورد. استفاده از ستون‏های سنگی جهت بهسازی خاک به دلیل سازگاری با محیط زیست، اقتصادی بودن، کاهش نشست، ظرفیت باربری و ... یکی از مناسب‏ترین روش های بهسازی خاک‏...

بیشتر بدانید!
EnglishIran