ارزیابی نشست حاصل از تراکم خاک های دستی در غرب شهر مشهد

 چکیده:  در این مقاله دلایل فرونشست زمین در خیابان اندیشه واقع در شمال غرب شهر مشهد بررسی شده است. نشست در این منطقه هم زمان با بهره برداری از ساختمان های مسکونی در سال 1387 شروع شد و باعث نشستی حدود 1/5 متر و تخریب کامل 4 واحد مسکونی و آسیب دیدن بیش از 15 واحد مسکونی دیگر گردید. بررسی عکس های هوایی قدیمی منطقه نشان داد که این منطقه بخشی...

بیشتر بدانید!
blank

بررسی اثر گسل ها و نشست زمین در ایجاد ترک ساختمان های منطقه رفسنجان

   چکیده: کشور ایران بدلیل قرار گرفتن روی کمربند زلزله آلپ هیمالیا، دارای گسل های فعال بیشماری می باشد که حرکت این گسل ها در پاره ای از نقاط کشور می تواند منجر به بروز ترک در ساختمانها گردد از طرف دیگر بدلیل وقوع خشکسالی های پی در پی سالیان گذشته و برداشت بی رویه آب از سفره های زیرزمینی پدیده نشست نیز در مناطقی از ایران منجمله دشت رفسنجان...

بیشتر بدانید!
blank

بررسی عددی رفتار بار- نشست پی نواری در مجاورت پی موجود

   چکیده:  رفتار بار- نشست پی های نواری مجاور، متاثر از تداخل حوزه تاثیر این پی ها است که توسط محققین مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است. اما حالت خاصی که پی در مجاورت یک پی موجود تحت طراحی قرار می گیرد کمتر مورد توجه و مطالعه محققین قرار گرفته است. در کار حاضر با استفاده از برنامه اجزاء محدودPlaxis 2D و با به کارگیری یک مدل رفتاری ارت...

بیشتر بدانید!
blank

ظرفیت باربری و میزان نشست پی های ساخته شده در مجاورت گود ها با استفاده از نرم افزار plaxis

   چکیده:  یکی از مباحث اولیه و حائز اهمیت در مهندسی ژئوتکنیک، حصول مقدار ظرفیت باربری و نشست پی ها می باشد. باری را که منجر به ایجاد گسیختگی برش در خاک نزدیک فونداسیون می گردد، اصطلاحا ظرفیت باربری نهایی فونداسیون می نامند. در سال های اخیر به دلیل رشد جمعیت، افزایش ساخت و سازها و محدودیت زمین مثلا برای احداث پل ها و یا به منظور ارضا...

بیشتر بدانید!
blank

محل و پتانسیل نشست فونداسیون سازه خاکی هیپ معدن مس سونگون

   چکیده:  فونداسیون سازه خاکی هیپ جهت استحصال مس نسبت به نشست های ناهمگن بسیار حساس بوده و تبعات زیست محیطی جبران ناپذیری در پی خواهد داشت. لذا شناسایی محل و محاسبه مقدار نشست در فونداسیون و بستر سازه خاکی هیپ حایز اهمیت بوده و در این مطالعه با استفاده از تلفیق روش های ژیوتکنیکی و ژیوفیزیکی نسبت به محاسبه و شناسایی پتانسیل نشست بستر...

بیشتر بدانید!
EnglishIran