اجرای حفاری شمع درجا توسط شرکت شیلاو خاورمیانه

حفاری شمع (Pile Drilling)

فعالیت های شرکت شیلاو خاورمیانه در زمینه شمع درجا به شرح زیر می باشد: طراحی، تست و پیمانکار حفاری شمع درجا زیر فونداسیون ساختمان

بیشتر بدانید!
EnglishIran