تست نفوذ مخروط (سی پی تی)

آزمایش نفوذ مخروط یا Cone Penetration Test که به اختصار CPT نامیده میشود از مهمترین تست های مکانیک خاک است. در این آزمایش یک مخروط به داخل زمین نفوذ می کند. با محاسبه مقاومت نوک و مقاومت جداره این مخروط اطلاعات مفیدی از خصوصیات آن خاک به دست می آید که موضوع این پست است. سی پی تی چیست؟

بیشتر بدانید!
EnglishIran