انجام آزمایش بر روی شمع های پروژه پل آستارا به آستارا در مرز ایران و جمهوری آذربایجان.

پل مرزی آستارا-آستارا (ایران و آذربایجان)

اجرای تست شمع.

بیشتر بدانید!
EnglishIran