انجام آزمایش بر روی جت گروتینگ پروژه ایستگاه تقویت فشار گاز کوهدشت لرستان.

ایستگاه تقویت فشار گاز کوهدشت

اجرای تست جت گروتینگ.

بیشتر بدانید!
EnglishIran