آزمایش باربری کششی میکروپایل

در بارگذاری کششی، اعمال بار از طريق عمليات جكينگ ميكروپايل و استفاده از چهار پايه تست بوده و نيروی عكس العملي روی بستر زمين مي باشد. در تست كششی مطابق آنچه كه در شكل بالا نشان داده شده از يک چهارپايه به عنوان تكيه گاه جک استفاده مي شود. گيج­ های اندازه گيری تغييرمكان روی صفحه آهنی كه به سر ميكروپايل جوش داده شده، قرار می گيرد. س...

بیشتر بدانید!
EnglishIran