بهسازی خاک زیر فونداسیون مجتمع تجاری گنجینه خلیج فارس فاز 3 و 4 به روش میکروپایل.

مجتمع تجاری گنجینه خلیج فارس فاز 3 و 4

بهسازی خاک زیر فونداسیون به روش میکروپایل.

بیشتر بدانید!
EnglishIran