کنترل نشست و مقاوم سازی فونداسیون مخازن به روش میکروپایل بدون Shutdown ایستگاه مذکور.

کنترل نشست مخازن ایستگاه کوپال نفت و گاز مارون

کنترل نشست و مقاوم سازی مخازن بدون Shutdown ایستگاه.

بیشتر بدانید!
EnglishIran