بهسازی خاک زیر فونداسیون مجتمع تجاری گنجینه خلیج فارس فاز 1 و 2 به روش میکروپایل.

مجتمع تجاری گنجینه خلیج فارس فاز 1 و 2

بهسازی خاک زیر فونداسیون به روش میکروپایل.

بیشتر بدانید!
EnglishIran