بهسازی خاک زیر دریاچه و فونداسیون سالن آمفی تئاتر دریاچه هنر باغ کتاب تهران به روش میکروپایل.

دریاچه هنر باغ کتاب تهران

بهسازی خاک زیر دریاچه و فونداسیون سالن آمفی تئاتر با میکروپایل.

بیشتر بدانید!
EnglishIran