پروژه میکروپایل تحکیمی میدان شهریاری منطقه 19 تهران تهران از سوی شرکت بهسرای ونک و تحت نظارت شرکت ره آزما و توسط شرکت شیلاو خاورمیانه طراحی و اجرا شد. هدف از این پروژه طراحی و اجرای بهسازی خاک نشست کرده زیر میدان به روش میکروپایل تحکیمی بوده است.

کنترل نشست میدان شهریاری منطقه 19 تهران

بهسازی خاک دستی و کنترل نشست به روش تزریق تحکیمی.

بیشتر بدانید!
پروژه های پل و راه و مسیرهای مواصلاتی انجام شده توسط شرکت شیلاو خاورمیانه

پل و راه

.

بیشتر بدانید!
EnglishIran