کنترل نشست و مقاوم سازی فونداسیون مخازن واحد 101 فاز 14 پارس جنوبی به روش میکروپایل.

کنترل نشست مخازن واحد 101 فاز 14 پارس جنوبی

کنترل نشست و مقاوم سازی فونداسیون مخازن به روش میکروپایل.

بیشتر بدانید!
EnglishIran