اجرای شمع های کوبشی اسکله بندر جاسک.

اسکله بندر جاسک

اجرای شمع های کوبشی اسکله.

بیشتر بدانید!
اجرای شمع های درجا زیر پایه های تقاطع غیرهم سطح ورودی بندر بوشهر.

تقاطع غیرهم سطح ورودی بندر بوشهر

اجرای شمع های درجا زیر پایه ها.

بیشتر بدانید!
اجرای شمع های درجا زیر فونداسیون مخازن کریستال ملامین پتروشیمی لردگان.

کریستال ملامین پتروشیمی لردگان

اجرای شمع های درجا زیر فونداسیون مخازن.

بیشتر بدانید!
اجرای شمع های کوبشی زیر فونداسیون مخازن بنادر صادراتی مجیدیه.

مخازن بنادر صادراتی مجیدیه

اجرای شمع های کوبشی زیر فونداسیون.

بیشتر بدانید!
اجرای شمع های کوبشی زیر فونداسیون ساختمان مرکزی اداره استاندارد گناوه.

ساختمان مرکزی اداره استاندارد گناوه

اجرای شمع های کوبشی زیر فونداسیون.

بیشتر بدانید!
پایدارسازی دیواره گود برج 25 طبقه قلسمتان تجریش تهران به روش نیلینگ.

برج قلسمتان تجریش تهران

پایدارسازی دیواره گود به روش نیلینگ.

بیشتر بدانید!
پایدارسازی دیواره گود پارکینگ علم و فناوری قم به روش نیلینگ.

پارکینگ علم و فناوری

پایدارسازی دیواره گود به روش نیلینگ.

بیشتر بدانید!
پایدارسازی دیواره گود مجتمع مسکونی اتحاد تهرانپارس قم به روش نیلینگ.

مجتمع مسکونی اتحاد تهرانپارس

پایدارسازی دیواره گود به روش نیلینگ.

بیشتر بدانید!
پایدارسازی ترانشه پتروشیمی پلیمر کرمانشاه به روش نیلینگ.

پتروشیمی پلیمر کرمانشاه

پایدارسازی ترانشه به روش نیلینگ.

بیشتر بدانید!
EnglishIran