بهسازی خاک زیر فونداسیون مخزن 800 تنی آهک فولاد خوزستان به روش میکروپایل

مخزن 800 تنی آهک فولاد خوزستان

بهسازی خاک زیر فونداسیون مخزن به روش میکروپایل

بیشتر بدانید!
کنترل نشست ساختمان مرکزی پالایشگاه هفتم مجتمع پارس جنوبی بدون تخلیه کارکنان به روش تزریق تحکیمی.

کنترل نشست ساختمان پالایشگاه هفتم پارس جنوبی

کنترل نشست و مقاوم سازی ساختمان مرکزی بدون تخلیه کارکنان.

بیشتر بدانید!
کنترل نشست و مقاوم سازی حسینیه حاج مریم بوشهر (میراث ملی) به روش تزریق تحکیمی تحت نظارت میراث فرهنگی

کنترل نشست حسینیه حاج مریم (میراث فرهنگی)

کنترل نشست و مقاوم سازی به روش تزریق تحکیمی.

بیشتر بدانید!
کنترل نشست و مقاوم سازی مجتمع مسکونی نیایش بوشهر به روش میکروپایل بدون تخلیه ساکنین.

کنترل نشست مجتمع مسکونی نیایش بوشهر

کنترل نشست و مقاوم سازی ساختمان بدون تخلیه ساکنین.

بیشتر بدانید!
EnglishIran