اجرای پروژه های نیلینگ و انکراژ توسط شرکت شیلاو خاورمیانه

پیمانکار نیلینگ (Nailing Contractor)

فعالیت های شرکت شیلاو خاورمیانه در زمینه پایدارسازی گود به شرح زیر می باشد: 1- طراحی، نظارت و اجرای پایدارسازی گود به روش نیلینگ و انکر

بیشتر بدانید!
EnglishIran