نشست نامتقارن فونداسیون و کج شدگی ساختمان

مشکل نشست نامتقارن فونداسیون و کج شدگی ساختمان از موضوعات نسبتاً جدیدی است که در سالهای اخیر بنا به دلایل مختلف، در شهرهای بزرگ با موارد متعددی از آن برخورد می شود. در کنار زیان های مالی ناشی از افت قیمت که بر مالک یا مالکین یک ساختمان دچار کج شدگی تحمیل می...

بیشتر بدانید!

در مواجهه با نشست چکار باید کرد

در مواجهه با مشکل نشست و کج شدگی یک ساختمان، گزینه تخریب و تجدید بناکه مستلزم صرف هزینه و زمان قابل توجه میباشد به دلیل ضعف مالی مالکین در اغلب موارد مردود و ناممکن می باشد. راهکار تثبیت فونداسیون با قبول وضعیت کج شدگی حادث شده که معمولا ساده ترین راه حل ...

بیشتر بدانید!

خانه من نشست کرده

بیشتر بدانید!

ساختمان ما نشست کرده

بیشتر بدانید!
دلایل وقوع نشست در فونداسیون یک ساختمان

دلایل وقوع نشست در فونداسیون یک ساختمان

نشست فونداسیون یک ساختمان در حقیقت به علت فشردگی و تغییر شکل رخ داده در خاک زیر فونداسیون به وجود می آید. اگر خاک زیر فونداسیون یک ساختمان قادر به تحمل بارهای وارده نباشد دچار تحکیم و با اصطلاحاً نشست می شود.

بیشتر بدانید!
نمونه هایی از کج شدگی ساختمان در اثر نشست تدریجی خاک زیر فونداسیون

نمونه هایی از کج شدگی ساختمان در اثر نشست

در شکل روبرو شاهد این هستیم که چگونه یک ساختمان در اثر نشست تدریجی خاک زیر فونداسیون دچار کج شدگی شده است. سوالات متداول:

بیشتر بدانید!
مراحل مختلف اجرای عملیات اصلاح نشست

مراحل مختلف اجرای عملیات اصلاح نشست ساختمان

در شکل روبرو شاهد این هستیم که چگونه یک ساختمان نشست کرده پس از اجرای عملیات اصلاح نشست به وضعیت اول خود باز می گردد.

بیشتر بدانید!

فونداسیون مخازن نفتی

بیشتر بدانید!

تخریب کامل ساختمان نشست کرده

بازگشت به فهرست مطالب کتاب

بیشتر بدانید!
EnglishIran