اجرای شمع های زیر فونداسیون برج 23 طبقه شکوه دشتستان به روش درجا.
EnglishIran