اجرای شمع های کوبشی زیر مخزن حوضچه تصفیه خانه بندر امام خمینی.
EnglishIran