انجام آزمایش بر روی شمع های پروژه پل آستارا به آستارا در مرز ایران و جمهوری آذربایجان.
EnglishIran