بهسازی خاک زیر ساختمان ، سوله ، ژنراتور و تجهیزات جانبی نیروگاه برق صالح هفتم تنکابن به روش میکروپایل.
EnglishIran