بهسازی خاک زیر فونداسیون پایانه صادراتی فاز 13 پارس جنوبی به روش میکروپایل.
EnglishIran