اجرای شمع های درجا زیر تأسیسات نیروگاه سیکل ترکیبی بندر گناوه به همراه کیسینگ گذاری.
EnglishIran