درباره ما

. نوع شخصیت حقوقی : سهامی خاص شروع فعالیت : سال 1389

بیشتر بدانید!
حوزه فعالیت شرکت شیلاو خاورمیانه شامل طراحی، نظارت، اجرا و تست (باربری و سلامت) مربوط به روش های کنترل نشست و مقاوم سازی ساختمان نشست کرده، میکروپایل باربر و تحکیمی، نیلینگ، انکراژ و خرپا، اختلاط عمیق خاک، جت گروتینگ، ستون سنگی، شمع کوبشی و شمع درجا.

حوزه فعالیت شرکت مهندسی شیلاو خاورمیانه

بیشتر بدانید!
سوابق کاری شرکت شیلاو خاورمیانه شامل طراحی، نظارت، اجرا و تست (باربری و سلامت) مربوط به روش های کنترل نشست و مقاوم سازی ساختمان نشست کرده، میکروپایل باربر و تحکیمی، نیلینگ، انکراژ و خرپا، اختلاط عمیق خاک، جت گروتینگ، ستون سنگی، شمع کوبشی و شمع درجا.

سوابق کاری شرکت مهندسی شیلاو خاورمیانه

بیشتر بدانید!

تقدیرنامه

بیشتر بدانید!
EnglishIran