طراحی و نظارت نیلینگ

طراحی پایدارسازی گود به روش نیلینگ و انکرطراحی پایدارسازی تر...

بیشتر بدانید!

طراحی و نظارت شمع درجا

. طراحی شمع درجا زیر فونداسیون ساختمان

بیشتر بدانید!

طراحی و نظارت شمع کوبشی

شیلاو خاورمیانه طراحی شمع بتنی پیش ساخته (کوبشی)

بیشتر بدانید!

طراحی فونداسیون

. 1- طراحی فونداسیون ترانسفورماتورهای نیروگاه برق و فونداسیون ماشین آلات صنعتی

بیشتر بدانید!

طراحی و نظارت میکروپایل

  کنترل نشست آنی و تحکیمی فونداسیون با میکروپایل   مقاوم سازی فونداسیون با میکرو...

بیشتر بدانید!