بهسازی خاک زیر فونداسیون فلر شرقی فاز 14 مجتمع پارس جنوبی به روش میکروپایل.

فلر شرقی فاز 14 پارس جنوبی

بهسازی خاک زیر فونداسیون به روش میکروپایل.

بیشتر بدانید!
بهسازی خاک زیر فونداسیون طرح یوتیلیتی NGL جزیره خارک به روش میکروپایل.

طرح NGL جزیره خارک

بهسازی خاک زیر فونداسیون به روش میکروپایل.

بیشتر بدانید!
بهسازی خاک زیر فونداسیون پایانه صادراتی فاز 13 پارس جنوبی به روش میکروپایل.

پایانه صادراتی فاز 13 پارس جنوبی

بهسازی خاک زیر فونداسیون به روش میکروپایل.

بیشتر بدانید!
بهسازی خاک زیر فونداسیون ساختمان سازمان تأمین اجتماعی شعبه کیاشهر به روش میکروپایل.

ساختمان تأمین اجتماعی شعبه کیاشهر

بهسازی خاک زیر فونداسیون به روش میکروپایل.

بیشتر بدانید!
بهسازی خاک زیر فونداسیون مخازن آب کندانس برگشتی پتروشیمی آب نیرو به روش میکروپایل.

مخازن آب کندانس برگشتی پتروشیمی آب نیرو

بهسازی خاک زیر فونداسیون به روش میکروپایل.

بیشتر بدانید!
بهسازی خاک زیر فونداسیون ساختمان آموزشی، ستادی، اداری و برج مراقبت فرودگاه شهید آریافر به روش میکروپایل.

برج مراقبت و ساختمان آموزشی فرودگاه شهید آریافر

بهسازی خاک زیر فونداسیون ساختمان برج مراقبت با میکروپایل.

بیشتر بدانید!
بهسازی خاک زیر فونداسیون شعبه مرکزی بانک کشاورزی بوشهر به روش میکروپایل.

شعبه مرکزی بانک کشاورزی بوشهر

بهسازی خاک زیر فونداسیون به روش میکروپایل.

بیشتر بدانید!
blank

نیروگاه برق بشل سوادکوه مازندران

بهسازی خاک زیر فونداسیون سوله، ژنراتور و تجهیزات با میکروپایل.

بیشتر بدانید!
بهسازی خاک زیر فونداسیون ساختمان مسکونی کاشفی به روش میکروپایل تحکیمی جهت کنترل روانگرایی واقع در شهر بوشهر

مجتمع مسکونی کاشفی

بهسازی خاک زیر فونداسیون به روش میکروپایل.

بیشتر بدانید!
EnglishIran