ساختمان مرکزی پالایشگاه هفتم مجتمع پارس جنوبی

ساختمان مرکزی پالایشگاه هفتم مجتمع پارس جنوبی

بیشتر بدانید!
طراحی و نظارت تحکیم بستر یونیت‫های 140 و 160 نشست‫ کرده پارس جنوبی با روش میکروپایل تحکیمی و باربر

یونیت‫های 140 و 160 فاز 14 پارس جنوبی

بیشتر بدانید!
بهسازی خاک خیابان شکوفه منطقه 19 تهران به روش میکروپایل تحکیمی جهت کنترل نشست خاک دستی با عمق 8 الی 26 متر (عرض خیابان 24 متر و طول آن یک کیلومتر)

پروژه میکروپایل تحکیمی خیابان شکوفه منطقه 19 تهران

بیشتر بدانید!
بهسازی خاک ساختمان اداری اطلاعات پلدختر لرستان به روش میکروپایل باربر جهت کنترل نشست

ساختمان اداری اطلاعات پلدختر

بیشتر بدانید!
بهسازی خاک دستی اطراف سپتیک کارخانه داروسازی مداوا به روش میکروپایل در هشتگرد البرز تهران

کارخانه داروسازی مداوا

بیشتر بدانید!
طراحی و نظارت فونداسیون تجهیزات فلر شرقی فاز چهاردهم مجتمع پارس جنوبی و طراحی پایدارسازی خاک محل پروژه به روش میکروپایل

فلر شرقی فاز 14 مجتمع پارس جنوبی

بیشتر بدانید!

پروژه میکروپایل سالن آمفی تئاتر دریاچه هنر

بیشتر بدانید!

مخزن 101-T-301 فاز 14 پارس جنوبی

بیشتر بدانید!

پروژه میکروپایل تحکیمی میدان شهریاری تهران

بیشتر بدانید!
EnglishIran