کنترل نشست حرم مطهر رضوی (ع)

مقاوم سازی صحن جمهوری اسلامی حرم مطهر رضوی (ع)

مقاوم سازی ستون های موجود در شبستان صحن جمهوری اسلامی به روش میکروپایل

بیشتر بدانید!
مقاوم سازی ساختمان اداره کل مالیاتی گیلان

مقاوم سازی ساختمان اداره کل مالیاتی گیلان

مقاوم سازی فونداسیون ساختمان به روش راد خودحفار

بیشتر بدانید!
کنترل نشست سازه جانبی پالایشگاه روغن سازی ایرانول آبادان

کنترل نشست سازه جانبی کوره پالایشگاه آبادان

کنترل نشست فونداسیون سازه های جانبی کوره اکسترکت پالایشگاه به روش میکروپایل ...

بیشتر بدانید!
بهسازی خاک زیر فونداسیون کوره پالایشگاه روغن سازی ایرانول آبادان به روش میکروپایل

کنترل نشست کوره اکسترکت پالایشگاه آبادان

کنترل نشست فونداسیون کوره اکسترکت به روش میکروپایل

بیشتر بدانید!
اصلاح خاک دستی اطراف سپتیک کارخانه داروسازی مداوا به روش میکروپایل

کارخانه داروسازی مداوا

بهسازی خاک دستی اطراف سپتیک به روش میکروپایل

بیشتر بدانید!
کنترل نشست و مقاوم سازی مجتمع مسکونی خیابان امام شهر قدس به روش میکروپایل

مجتمع مسکونی خیابان امام شهر قدس

کنترل نشست و مقاوم سازی ساختمان به روش میکروپایل.

بیشتر بدانید!
بهسازی خاک زیر پایپرک ها جهت کنترل نشست خط لوله ایستگاه تقویت فشار گاز کوهدشت به روش جت گروتینگ.

کنترل نشست خط لوله ایستگاه گاز کوهدشت

بهسازی خاک زیر پایپرک ها به روش جت گروتینگ.

بیشتر بدانید!
کنترل نشست ساختمان واحد O1 پتروشیمی فراورش به روش تزریق تحکیمی.

کنترل نشست ساختمان واحد O1 پتروشیمی فراورش

کنترل نشست ساختمان به روش تزریق تحکیمی.

بیشتر بدانید!
کنترل نشست و مقاوم سازی ساختمان مجتمع مسکونی واقع در شهر ری به روش میکروپایل.

کنترل نشست مجتمع مسکونی شهر ری

کنترل نشست و مقاوم سازی ساختمان به روش میکروپایل.

بیشتر بدانید!
EnglishIran