پایدارسازی دیواره گود برج آریا در منطقه فرمانیه تهران به روش نیلینگ.

برج آریا تهران

پایدارسازی دیواره گود به روش نیلینگ.

بیشتر بدانید!
پایدارسازی دیواره گود هتل کاویان بندر انزلی به روش خرپا و نیلینگ.

هتل کاویان بندر انزلی

پایدارسازی دیواره گود به روش خرپا و نیلینگ.

بیشتر بدانید!
پایدارسازی دیواره گود ساختمان پزشکان اهواز به روش نیلینگ.

ساختمان پزشکان اهواز

پایدارسازی دیواره گود به روش نیلینگ.

بیشتر بدانید!
پایدارسازی دیواره گود برج 25 طبقه قلسمتان تجریش تهران به روش نیلینگ.

برج قلسمتان تجریش تهران

پایدارسازی دیواره گود به روش نیلینگ.

بیشتر بدانید!
پایدارسازی دیواره گود مجتمع مسکونی اتحاد تهرانپارس قم به روش نیلینگ.

مجتمع مسکونی اتحاد تهرانپارس

پایدارسازی دیواره گود به روش نیلینگ.

بیشتر بدانید!
پایدارسازی دیواره گود مجتمع مسکونی گلستان قم به روش سازه خرپایی.

مجتمع مسکونی گلستان

پایدارسازی دیواره گود به روش سازه خرپایی.

بیشتر بدانید!
پایدارسازی دیواره گود به روش نیلینگ و سازه خرپایی.

مجتمع مسکونی 640

پایدارسازی دیواره گود به روش نیلینگ و سازه خرپایی.

بیشتر بدانید!
پایدارسازی دیواره گود برج فریماه در منطقه فرمانیه تهران به روش نیلینگ.

برج فریماه تهران

پایدارسازی دیواره گود به روش نیلینگ.

بیشتر بدانید!
انجام آزمایش بر روی ستون های اختلاط عمیق پروژه کارخانه خوراک میگوی شهرک صنعتی بوشهر.

کارخانه خوراک میگوی شهرک صنعتی بوشهر

اجرای تست ستون های اختلاط عمیق (Deep Soil Mixing)

بیشتر بدانید!
EnglishIran