انجام پروژه ستون های اختلاط عمیق خاک جهت بهسازی زیر فونداسیون برج کارخانه غذای میگوی هوردانه بوشهر توسط شرکت شیلاو خاورمیانه

کارخانه غذای میگوی هوردانه

بیشتر بدانید!

دانشکده کسب و کار دانشگاه خلیج فارس بوشهر

بیشتر بدانید!

برج 15 طبقه دشت نور مازندران

بیشتر بدانید!

مخزن آب بوشهر

بیشتر بدانید!
مخزن آب آتشنشانی فاز 13 پارس جنوبی

مخزن آب آتشنشانی فاز 13 پارس جنوبی

بیشتر بدانید!
فلر غربی فاز 14 پارس جنوبی

فلر غربی فاز 14 مجتمع پارس جنوبی

بیشتر بدانید!
ساختمان مرکزی پالایشگاه هفتم مجتمع پارس جنوبی

ساختمان مرکزی پالایشگاه هفتم مجتمع پارس جنوبی

بیشتر بدانید!

مخزن اسید سولفوریک پتروشیمی آب نیرو

بیشتر بدانید!

شیلتر واحد BD پتروشیمی بسپاران

بیشتر بدانید!
EnglishIran