انجام آزمایش ظرفیت باربری استاتیکی دینامیکی شمع slt توسط شرکت شیلاو خاورمیانه

آزمایش باربری استاتیکی شمع (SLT)

تست استاتيكی فشاری شمع به عنوان دقيق ترين شيوه براي تعيين ظرفیت باربری فشاری شمع ها مطرح است. شمع در اين حالت يک بارگذاری مرحله ای استاتيكی را، همانند شرايط واقعی، تجربه می كند. در زمان انجام آزمايش مطابق با دستورالعمل ASTM D-1143-81 میزان بار وارده...

بیشتر بدانید!

آزمایش باربری و سلامت جت گروتینگ و اختلاط عمیق

پس از اجرای ستون های اختلاط عمیق خاک و جت گروتینگ، با توجه به عدم اطمینان به فرضیات طراحی به دلیل چالش های فراوان در روند اجرای این روش های بهسازی خاک، می بایست جهت تعیین مطابقت فرضیات طراحی ب...

بیشتر بدانید!

آزمایش سلامت و یکپارچگی شمع (PIT)

روش انجام آزمایش یکپارچگی و سلامت شمع روش آزمایش آزمون سلامت و یکپارچگی شمع بر اساس استاندارد ASTM-D5882 به صورت زیر می باشد:

بیشتر بدانید!

آزمایش باربری دینامیکی شمع (PDA)

روش انجام آزمایش دینامیکی شمع آزمایش بر اساس استاندارد ASTM-D4945 به صورت زیر صورت می پذیرد؛ ...

بیشتر بدانید!

آزمایش باربری جانبی میکروپایل

  در بارگذاری جانبی نیز تأمین تکیه گاه می تواند از طریق یک سیستم ثابت و یا از طریق میکروپایل های مجاور صورت پذیرد. در این شرایط مطابق شکل بالا جک بارگذاری بین دو میکروپایل قرار گرفته و بار اعمال می گردد.

بیشتر بدانید!

آزمایش باربری کششی میکروپایل

در بارگذاری کششی، اعمال بار از طريق عمليات جكينگ ميكروپايل و استفاده از چهار پايه تست بوده و نيروی عكس العملي روی بستر زمين مي باشد. در تست كششی مطابق آنچه كه در شكل بالا نشان داده شده از يک چهارپايه به عنوان تكيه گاه جک استفاده مي شود. گيج­ های اندازه گيری تغييرمكان روی صفحه آهنی كه به سر ميكروپايل جوش داده شده، قرار می گيرد. س...

بیشتر بدانید!

آزمایش باربری فشاری میکروپایل

در بارگذاری فشاری  بار از طریق جک هیدرولیکی که در زیر یک تیر سازه­ای قرار دارد اعمال می­شود. تکیه گاه­های این تیر می­تواند شمع، میکروپایل و یا سیستم انکراژ باشد که در کشش عمل خواهند کرد. سیستم جایگزین برای اعمال بار فشاری می­تواند فریمی باشد که بار وزنی قابل توجهی را تحمل می­کند و جک هیدرولیکی در زیر آن قرار گرفته است. شکل بالا ساختار انجام آزمایش در بارگذاری فشاری را ن...

بیشتر بدانید!
EnglishIran