مروری بر کاربردهای روش اختلاط عمیق جهت بهسازی خاک  

بیشتر بدانید!

ارزیابی نشست حاصل از تراکم خاک های دستی در غرب شهر مشهد  

بیشتر بدانید!

بررسی و مقایسه دو روش تزریق با فشار بالا (Jet Grouting) و اختلاط در عمق (DSM) در بهسازی های عمیق  

بیشتر بدانید!

بررسی بهبود ظرفیت باربری و نشست پی های سطحی با استفاده از تکنیک اختلاط عمیق درخاک های ماسه ای و رسی سواحل ایران   ...

بیشتر بدانید!

مروری اجمالی بر مهمترین روش های بهسازی و تثبیت خاک های مختلف  

بیشتر بدانید!

بهسازی خاک با استفاده از ستون های سنگی (مطالعه موردی منطقه بم)  

بیشتر بدانید!

ارزیابی کاهش روانگرایی خاک های لایه ای ماسه ی اشباع با استفاده از ستون های سنگی: بر پایه ی مدلسازی سه بعدی  

بیشتر بدانید!

بررسی تاثیر ستون سنگی در کاهش روانگرایی، افزایش باربری و کاهش نشست در سیستم ترکیبی شمع و ستون سنگی  

بیشتر بدانید!

کاهش جابجایی تونل و سطح زمین، ناشی از اثر روانگرایی به کمک ستون های سنگی  

بیشتر بدانید!
EnglishIran