طراحی و نظارت نیلینگ

طراحی پایدارسازی گود به روش نیلینگ و انکر

بیشتر بدانید!

طراحی و نظارت شمع درجا

. طراحی شمع درجا زیر فونداسیون ساختمان

بیشتر بدانید!

طراحی و نظارت شمع کوبشی

شیلاو خاورمیانه طراحی شمع بتنی پیش ساخته (کوبشی)

بیشتر بدانید!

کنترل نشست فونداسیون (طراحی، نظارت و اجرا)

.

بیشتر بدانید!

طراحی و نظارت میکروپایل

  کنترل نشست آنی و تحکیمی فونداسیون با میکروپایل 

بیشتر بدانید!
EnglishIran