اجرا

شمع، میکروپایل، نیلینگ، ستون شنی، جت گروت و اختلاط عمیق خاک ..

بیشتر بدانید!
طراحی و نظارت بر پروژه های میکروپایل ، شمع کوبی، شمع درجا و نیلینگ توسط شرکت شیلاو خاورمیانه

طراحی و نظارت

شمع، میکروپایل، نیلینگ، ستون شنی، جت گروت و اختلاط عمیق خاک ...

بیشتر بدانید!

آزمایش

تست سلامت و باربری استاتیکی و دینامیکی شمع و میکروپایل ووووو

بیشتر بدانید!
EnglishIran