اجرا

شمع، میکروپایل، نیلینگ، ستون شنی، جت گروتینگ و اختلاط عمیق ..

بیشتر بدانید!
طراحی و نظارت بر پروژه های میکروپایل ، شمع کوبی، شمع درجا و نیلینگ توسط شرکت شیلاو خاورمیانه

طراحی و نظارت

شمع، میکروپایل، نیلینگ، ستون شنی، جت گروت و اختلاط عمیق خاک .

بیشتر بدانید!

آزمایش

آزمایش باربری و سلامت شمع، میکروپایل، اختلاط عمیق و جت گروت .

بیشتر بدانید!
EnglishIran