بهسازی خاک زیر فونداسیون سالن آمفی تئاتر مجتمع قضایی اهواز به روش اختلاط عمیق (DSM).
EnglishIran