0123

فعالیت های شرکت شیلاو خاورمیانه در زمینه پایدارسازی گود به شرح زیر می باشد:

 

1. طراحی و نظارت نیلینگ و انکر

 

2. اجرای نیلینگ و انکر

خلاصه ای از روش اجرای پایدارسازی گود به روش نیلینگ در زیر تشریح شده است:

 

مقدمه

با افزایش تراکم در عرصه های محدود و در نواحی پر تراکم شهری بر تعداد طبقات زیر زمینی وعمق گودبرداری افزوده گشته است گسترش روز افزون شهرها و نیاز به فضاهای کار وسکونت از یک طرف وافزایش شدید قیمت زمین در شهرهاواز سوی دیگر ضرورت استفاده حداکثری از زمین باعث گشته که احداث ساختمان های مرتفع اداری،تجاری ومسکونی با طبقات متعدد در زیر زمین اجرا گردند از این رو با افزایش عمق گودبرداری،خطرات ناپایداری وگسیختگی دیواره های گودبرداری به شدت افزایش می یابد.
میخ کوبی در توده خاک شامل میلگرد هایی است که با فاصله نزدیک اجرا  و متعاقبا با دوغاب پوشانده می شوند. هنگامی که پروسه انجام میخ ها از بالا به پایین اجرا گردیـــد برای همبستگی بهتر میخ ها یک دیواره بتنی مسلح در سطح خاکبرداری اجرا می گردد . میخ کوبی در خاک به طور معمول در پایداری شیب های طبیعی و خاکبرداری ها کاربرد دارد و به علت نحوه اجرای آن که از بالا به پایین می باشد نسبت به دیگر روشهادارای مزیت می باشد .

برخی از کاربردهای این روش عبارتند از :

  • مهار گود برداری
  • پایدار سازی شیروانی های مصنوعی و طبیعی
  • تقویت وتعمیر سازه های نگهبان موجود که دچار زوال شده اند
  • جایگزین مناسب برای سیستم خاک مسلح وشمع در جا وزمین مهار

 

مراحل جرای  پایدار سازی گود :


1.خاکبرداری

تا عمق 1 الی 2 متر با توجه به توانایی خاک درپایدار ماندن بدون مهار برای مدت زمان 24 تا 48 ساعت می باشد . پهنای خاکبرداری باید به حدی باشد که براحتی بتوان تجهیزات لازم جهت حفاری را نصب نمود.

 

2. حفاری سوراخ ها جهت قرار گیری میخ  
 سوراخ ها باید به طول ، قطر  ، جهت و فواصل معیـــنی بر اساس مراحل تعیین شده ایجاد گردند.


3. نصب میخ ها و اجرای دوغاب ریزی 
میخ ها در سوراخ های حفر شده جای می گیرند . میخ ها به طور رایج تو پر می باشند، اگرچه میخ های توخالی فولادی نیز اجرا می گردند. برای آنکه میخ ها به خوبی توسط دوغاب احاطه شوند قطعاتی جهت نگه داری فواصل بین میخها و دیواره داخلی سوراخ ها بر روی میخها تعبیه گشته است. لوله های تزریق ( tremie ) نیز در همین زمان به داخل سوراخ ها هدایت می شوند. زمانی که محافظت در برابر خورندگی و فرسایش ضروری باشد از پوششهای موج دار پلاستیکی استفاده می شود که از خورندگی بیشتر میخ ها می کاهد. سپس سوراخ ها توسط لوله های تزریق با ملات پر می گردد. دوغاب ریزی  توسط فشار جاذبه و یا با فشار اندکی اجرا می گردد. اگر ميله¬هاي توخالي خود حفار به كار روند (فقط براي سازه¬هاي موقت) حفاري و تزريق در يك مرحله از عمليات صورت مي¬گيرد. قبل از اجرای گام چهارم ( اجرای پوسته ) نوارهای زهکشی ژئوکمپوزیت بر روی نمای سطح خاکبرداری در بخشهای میانی در مجاورت مکان هایی که میخ گذاری شده اجرا می گردند.نوارهای زهکشی لوله شده در پاشنه خاکبرداری اولیه برای نصب در مرحله بعد باقی می ماند. نوارهای زهکشی می بایستی تا انتهای دیواره ادامه یافته و آب را به پاشنه نهایی انتقال داده و در نهایت آن را توسط پاشنه زهکشی به خارج از خاکریز برساند.

4. اجرای شاتکریت ( shotcrete Facing )
پوسته موقت برای ایجاد تکیه گاه و مهار  سطح خاکبرداری قبل از مراحل بعدی حفاری اجرا می گردد. رایج ترین دیواره موقتی که اجرا می شود شامل یک لایه مسلح کننده سبک به همراه لایه شاتکریت به ضخامت 100 میلیمتر ( 4 اینچ ) می باشد. مسلح کننده شامل شبکه ای از سیم های جوشداده شده ( WWM ) می باشند که تقریبا در وسط ضخامت شاتکریت اجرا می شوند.( قسمت دوم شکل1-2 مشاهده شود ) طول WWM به گونه¬اي بايد باشد كه حداقل يك چشمه كامل شبكه با پانل بعدي WWM هم پوشاني برقرار كند. در طی مرحله بعدی صفحات باربر بر روی سر میخ ها بر آمده از سوراخ ها نصب می گردند. سپس میخ ها به آرامی وبا فشار کمی به لایه تازه بتن ریزی شده پرس می شوند. مهره شش وجهی و واشرها متعاقبا بر روی سر میخ ها بر صفحه باربر محکم نصب می گردند.
اگر لازم باشد ممکن است تستهایی بر روی میخ های اجرا شده برای اندازه گیری جابه جایی و اثبات ظرفیت باربری قبل از پروسه حفر خاکبرداری بعدی صورت پذیرد. قبل از شروع پروسه بعدی خاکبرداری منطقه بتن پاشی شده باید حداقل به مدت 72 ساعت  و یا دست یافتن به مقاومت فشاری 3 روزه ( به طور نمونه 10.5 مگا پاسکال ) به  خوبی حفاظت شود.


5. احداث تراز های بعدی خاکبرداری
گام های اول تا چهارم برای پایداری خاکریز اجرا می شود. در هر مرحله از خاکبرداری نـــوارهای عمودی زهکشی تا پایین خاکـــریز ادامه پیدا می کنند. پانل جدیدی از WWM متعاقبا برای یک لایـــه همپوشانی کامل اجرا می گردد. شات کریت های موقــت اجرا شده به وسیله اتصالات سرد به شاتکریت قبلی خاکبــرداری شده متصـــل می گــردد. در انتهای خاکبرداری نوارهـــای زهکشی در پاشنه خاکریز جمـــع می شوند و پاشنه زهکــش دیـــواره را تشکیل می دهند. گام های مختلف دیگری نیز ممکن است با توجه به نوع و شرایط پروژه ضروری باشند. برای مثال در حالتیکه پایداری شیب در اثر خاکبرداری ناپایدار و بحرانی گردد شاتکریت ممکن است بلا فاصله بعد از هر مرحله خاکبرداری و قبل از حفر سوراخ ها و نصب میخ ها اجرا گردد.

 

 

دفتر مرکزی : تهران - فلکه اول شهران - مجتمع تجاری اداری نگین- واحد 401   تلفن: 02144323774  فکس: 02144325015  

استعلام قیمت : 09381509299