0123

 

فعالیت های شرکت شیلاو خاورمیانه در زمینه شمع درجا به شرح زیر می باشد:

  

1. طراحی و نظارت شمع درجا

 1. طراحی شمع درجا زیر فونداسیون ساختمان
 2. طراحی شمع درجا زیر فونداسیون پل
 3. طراحی شمع درجا زیر فونداسیون مخازن
 4. طراحی شمع درجا جهت پایدارسازی گود
 5. طراحی شمع درجا به روش سکانت
 6. طراحی شمع درجا در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی 

 

2. آزمایش شمع درجا

 1. آزمایش سلامت شمع PIT
 2. آزمایش باربری دینامیکی شمع PDA

 

 3. اجرای شمع درجا


در هنگام ساخت بعضی از ساختمانها و یا سازه های خاص با مشکل تراکــــم پذیری لایه های سطحی زمین مواجه می شویم در حالی که در ژرفایی پایین تر لایه های زیرین دارای مقاومتی قابل توجه هستند. بنابــــر این نیازمند به گونه ای از پـــــی هستیم که نیـــــرو را در لایه های بالایی دریافت کند و به لایه های مقاوم پایینــــــی انتقال دهد. به این نوع از پــی شمع گویند. امروزه با پیشرفتهایی که در طراحی و ساخت سازه ها به وجود آمده مثلا" ساخت ساختمان های سنگیــن در مساحت کـــم و یا زیر گذر ها و همچنین پل ها استفاده از فنداسیونهای شمعی بیش از پیش احساس می شود.انتقال بار از شمع به خاک می تواند از نوک ، مقاومت اصطکاکی جداره ، مقاومت خمشی یا ترکیبی از اینها صورت گیـــــــرد که بستگی به شرایطی از قبیل نوع خاک ، بستر سنگی و ... دارد.
چهار نوع مکانیزم انتقال بار از شمع به خاک عبارتند از :

 1. مقاومت اصطکاکی جداره وانتها 
 2.   مقاومت جانبی قسمت مدفون در خاک
 3. فقط مقاومت اصطکاکی جداره
 4. اصطکاک منفی جداره


هدف

هدف از اجرای شمع درجا دستیابی به اهداف زیر می باشد.

 • انتقال بار از لایه های بالایی به لایه های مقاوم زیرین جهت دستیابی به مقاومت بیشتر
 • جلوگیری از نشست با استفاده شمع در زیر فونداسیون
 • کنترل فرکانس و دامنه حرکت برای جلوگیری از پدیده تشدید
 • مقابله با نیـــرو های افقی در ساختمانهایی که برای نیـــروی جانبی( زلزله و باد) طراحی شده انــد به منظور  انتقال بار افقـــی از سازه به خاک
 • به منظور مقابله با فشار ناشی از خاک متورم شونده و مقابله با نشست ناگهانی در خاک های رمبنده
 • در بعضی از فونداسیون ها که در زیر آب قرار دارند برای مقابله با  نیروهای رو به بالا ناشی از فشار آب (uplift)

 


مراحل اجرای شمع درجا


 احداث پلاتفرم حفاری
پلاتفرم محلی جهت استقرار دستـــگاهها و ملزومات حفاری است که ضمن بـــــــر خورداری از استحکام و صــلبیت لازم با انجــــــــام خاکریزی و یا با استفاده از مصالح طبیعی موجود ساخته می شود.
                                                                                            

استقرار دستگاه حفاری
باید توجه نمود که دستگاه دقیقا" در نقطه مورد نظر قرار گیرد بدین منظور نقاط علامت گذاری می شوند همچنین استـــــقرار دستگاه نباید به گونه ای باشــــد که به شمعهایی که تازه اجرا شده اند و هنوز به مقاومت کافی نرسیده اند فشار بیش از حد وارد گردد.در ضمن کنترل تراز که محدود به تـــــراز نمودن شاسی نسبت به پلاتفرم ، تراز نمودن روتاری نسبت به جرثقیل ، قائم بودن کلی روتاری و در نهایت شاقول بودن مــته حفاری نسبت به نقطه حفاری می باشد باید انجام گیرد.

 

استفاده از بنتونیت در حفاری
هنگامی که به حفاری در عمق زیاد در خاکی ناپایدار نیاز است استفاده از کیسینگ سرتاسری یک عملیات زمان بر است.بدیـن منظور برای جلوگیری از ریزش دیواره از دوغاب بنتـــونیت می توان استفاده کرد. بنتونیت نوعی رس ریز دانه است که حداقل 85 درصد رس مونت موریلونیت (Montmorillonite) داشته باشد و جـــــزء مایعات تیکسوتروپ می باشد. هنگامی کـه بنتونیت به آب اضافه می شود با به هم زدن یا فوران شدید آب ذرات به گونه ای ریز در آب آمیخته می شود که با چشم دیده نمی شود. بعد از گذشت 24 ساعت ذرات بنتونیت در آب شکفته شده و در آب به صورت ژل در می آید.

 

 حفاری
 با قرار دادن باکت در محل حفاری شمع و چرخش باکت ،حفاری آغاز می گردد تا هنگامی که باکت پـــر شود. بعد از پر شدن باکت از محل حفاری خارج و سپس تخلیه  می شود. این عملیات تا رسیدن به عمق مطلوب تکرار می یابد .

 

 کیسینگ گذاری
به منظور جلوگیری از ریزش خاک در حین عملیات حفاری که معمولا" در لایه های ابتـــدایی خاک و به دلیل نــــــداشتن مقاومـت برشی کافی خاک اتفاق می افتد در صورت لزوم از کیسینگ (غلاف) استفاده می گردد.


آرماتور گذاری و نصب قفس
قفــــــس هـــای ساخته شده با استفاده از جرثقیـــــــل به نزدیکی محل اجرای شمع انتقال می یابد. با توجــه به محدودیت طول یک آرمــــــاتور و مشکلات اجرایی برای قفس های بلند نیاز به اتصال قفس ها می باشد. اتصــال قفس ها باید به گونـــــــــه ای باشـد که انتقال نیرو از قفس بالایی به قفس پایینی به خوبی ممکن باشد. بدین منظور لازم است طول هم پوشانی کافی منظور گردد. روش اجرا بدین صورت است که با مکانیزمی یک قفس را در دهانه چاه نگه داشته و در ادامه برای اورلب کردن (overlab) انتهای قفس نگه داشته شده را با تیفـــور جمع و با سیم  آرمــــــاتور بندی بسته نگه می دارند. قفس جدیدی  بالای قفس قبلی قرار داده شده سیم آرماتور بندی بریده می شود و دو قفس با یکدیگر بـــــرخورد می کنـند. تمام نقاط برخوردهای دو قفس را با سیم آرماتوربندی و یا گیـــــره می بندند.


بتن ریزی  
مهمترین مسئله در بتن ریزی کاهش طول لوله ترمی (treme pipe) به گونـه ای است که به جز مرحله ابتدایی بتن ریزی لوله ترمی حداقل به مقدار 2 متر در داخل بتن مستغرق باشد در غیر این صورت امکان دو ترکه شدن بتن ریزی و قرار گرفتن دوغاب حفاری در بین دو بخش وجودخواهد داشت و شمع کارایی خــــــــود را از دست می دهد. روش اجرا بدین صورت است که ابتدا یک لوله با جرثقیل بلند شده سپس بـــا جک در دهانه چاه کنترل می گردد. سپس لوله بعدی به محل آورده می شود و اقدام به پیـچ کردن لوله دوم به لـــــــوله اول می شود. این عملیات تا رسیدن به عمق مطلوب ادامه می یابد. به منظور جلوگیری از چسبیدن لوله ترمی به انتهای چـــاه یک آرماتور به انتهای لوله بسته می شود. قیف بر روی لوله تــرمی اول بسته می شود و عملیات بتن ریزی با تراک میکسر شروع می شود.
بتن ریزی به روش ثقلی صورت می گیرد. یک شبکه فلزی بر روی قیف تعبیه می گردد تا از ورود ذرات درشت بتن به داخـــل لوله ترمی که موجب گرفتن لوله  و اخلال در کار  میشود جلوگیری گردد. 

 

دفتر مرکزی : تهران - فلکه اول شهران - مجتمع تجاری اداری نگین- واحد 401   تلفن: 02144323774  فکس: 02144325015  

استعلام قیمت : 09381509299