0123

طراحی و نظارت نیلینگ

  1. طراحی پایدارسازی گود به روش نیلینگ و انکر
  2. طراحی پایدارسازی ترانشه به روش نیلینگ و انکر
                 
             
                 
                 
                 

 

 

دفتر مرکزی : تهران - فلکه اول شهران - مجتمع تجاری اداری نگین- واحد 401   تلفن: 02144323774  فکس: 02144325015  

استعلام قیمت : 09381509299