0123

طراحی و نظارت میکروپایل

 1.   کنترل نشست آنی و تحکیمی فونداسیون با میکروپایل 
 2.   مقاوم سازی فونداسیون با میکروپایل
 3.   رفع روانگرایی خاک زیر فونداسیون با میکروپایل تحکیمی
 4.   مقاوم سازی فونداسیون ساختمان نوساز با میکروپایل
 5.   کنترل نشست ساختمان ناشی از اضافه نمودن طبقات با میکروپایل
 6.   مقاوم سازی ساختمان درحال بهره برداری با میکروپایل
 7.   مقاوم سازی ساختمان قدیمی با میکروپایل
 8.   کنترل لغزش شیب های ناپایدار با میکروپایل
 9.   کنترل نشست دیوار حائل با میکروپایل
 10. مقاوم سازی سوله نشست کرده با میکروپایل
 11. مقاوم سازی فونداسیون دکل مخابراتی با میکروپایل
 12. مقاوم سازی پایه های پل با میکروپایل
 13. مقاوم سازی بناهای تاریخی و میراث فرهنگی با میکروپایل
 14. مقاوم سازی خاک دستی زیر فونداسیون با میکروپایل
 15. کنترل نشست خطوط لوله گاز، نفت و آب با میکروپایل
 16. مقاوم سازی مخزن نفت، گاز و آب با میکروپایل
 17. کنترل نشست ژنراتور و ترانسفورماتورهای نیروگاه های برق با میکروپایل
 18. مقاوم سازی پی ماشین آلات دارای بار دینامیکی با میکروپایل
 19. مقاوم سازی پی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی با میکروپایل

 

                   
                         
                   
                         
                   
                          
                     

 

>>> مطالب مرتبط

 

برچسب ها: میکروپایل - اجرای میکروپایل - مقاوم سازی با میکروپایل - طراحی میکروپایل - آزمایش باربری فشاری میکروپایل - آزمایش باربری کششی میکروپایلآزمایش باربری جانبی میکروپایل

 

 

 

 

دفتر مرکزی : تهران - فلکه اول شهران - مجتمع تجاری اداری نگین- واحد 401   تلفن: 02144323774  فکس: 02144325015  

استعلام قیمت : 09381509299