0123

طراحی و نظارت میکروپایل

 1.   طراحی میکروپایل جهت کنترل نشست آنی و تحکیمی فونداسیون
 2.   طراحی میکروپایل تحکیمی جهت رفع روانگرایی خاک زیر فونداسیون
 3.   طراحی میکروپایل جهت کنترل نشست ساختمان نوساز
 4.   طراحی میکروپایل جهت کنترل نشست ساختمان ناشی از اضافه نمودن طبقات
 5.   طراحی میکروپایل جهت کنترل نشست ساختمان درحال بهره برداری
 6.   طراحی میکروپایل جهت کنترل لغزش شیب های ناپایدار
 7.   طراحی میکروپایل جهت کنترل نشست دیوار حائل
 8.   طراحی میکروپایل جهت کنترل نشست سوله نشست کرده
 9.   طراحی میکروپایل جهت کنترل نشست دکل مخابراتی
 10. طراحی میکروپایل جهت کنترل نشست پایه های پل
 11. طراحی میکروپایل جهت کنترل نشست بناهای تاریخی و میراث فرهنگی
 12. طراحی میکروپایل جهت کنترل نشست خاک دستی زیر فونداسیون
 13. طراحی میکروپایل جهت کنترل نشست خطوط لوله گاز، نفت و آب
 14. طراحی میکروپایل جهت کنترل نشست مخازن نفت، گاز و آب
 15. طراحی میکروپایل جهت کنترل نشست ژنراتور و ترانسفورماتورهای نیروگاه های برق
 16. طراحی میکروپایل جهت کنترل نشست فونداسیون ماشین آلات دارای بار دینامیکی
 17. طراحی میکروپایل جهت کنترل نشست فونداسیون صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

 

                   
                         
                   
                         
                   
                          
                     

 

 

دفتر مرکزی : تهران - فلکه اول شهران - مجتمع تجاری اداری نگین- واحد 401   تلفن: 02144323774  فکس: 02144325015  

استعلام قیمت : 09381509299