0123

طراحی و نظارت شمع درجا

  1. طراحی شمع درجا زیر فونداسیون ساختمان
  2. طراحی شمع درجا زیر فونداسیون پل
  3. طراحی شمع درجا زیر فونداسیون مخازن
  4. طراحی شمع درجا جهت پایدارسازی گود
  5. طراحی شمع درجا به روش سکانت
  6. طراحی شمع درجا در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی 

 

                               
                                   
                               
                                   
                               
                                   
                                   

 

 

دفتر مرکزی : تهران - فلکه اول شهران - مجتمع تجاری اداری نگین- واحد 401   تلفن: 02144323774  فکس: 02144325015  

استعلام قیمت : 09381509299