0123

ساختار اجرای آزمایش در بارگذاری فشاری

در بارگذاری فشاری  بار از طریق جک هیدرولیکی که در زیر یک تیر سازه­ای قرار دارد اعمال می­شود. تکیه­گاه­های این تیر می­تواند شمع، میکروپایل و یا سیستم انکراژ باشد که در کشش عمل خواهند کرد. سیستم جایگزین برای اعمال بار فشاری می­تواند فریمی باشد که بار وزنی قابل توجهی را تحمل می­کند و جک هیدرولیکی در زیر آن قرار گرفته است. شکل 5 ساختار انجام آزمایش در بارگذاری فشاری را نشان می­دهد.

 

 >>> مطالب مرتبط

 

 

 

دفتر مرکزی : تهران - فلکه اول شهران - مجتمع تجاری اداری نگین- واحد 401   تلفن: 02144323774  فکس: 02144325015  

استعلام قیمت : 09381509299